PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2018 – ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL”

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL ILMO. CONCELLO DE CAMBADOS. ANUNCIO. 1.- Entidade adxudicataria: Organismo: Ilmo. Concello de Cambados. Dependencia: Secretaría. Expte. Deputación nº: 2016015233. Expediente municipal nº 3766/2017. 2.- Obxecto do contrato: Soterramento de liña de baixa tensión na Rúa Real (Cambados). 3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación: Tramitación: ordinaria. […]