PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2018 – INFORME-PROPOSTA PARA ADXUDICACIÓN

ABRIL 2018 – INFORME-PROPOSTA PARA ADXUDICACIÓN

CONTRATO DE “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES” AGADER 2017-2018

Nos enlaces que se xuntan, únense a dilixencia de apertura dos sobres a) documentación xeral e sobres b) oferta económica das empresas que tomaron parte na licitación do contrato menor das obras de “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES“, subvencionadas polo AGADER con cargo ao Plan de Mellora de camiños municipais 2017-2018.
En Cambados, a 10 de abril de 2018.
Servizo de Contratación.

DILIXENCIA APERTURA SOBRES

INFORME-PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN