PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2018 – ANUNCIO FACENDA FORAL BIZKAIA

Notificación de Dilixencia de Embargo da mercantil Frigorificos Sete Pías, SL REM. ANUNCIO PARA EXPOSICION PUBLICA RELATIVO EMPRESA  FIGORIFICOS SETE PIAS S.L.