PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2018 – ACTAS DO ÓRGANO DE SELECCIÓN DE PERSOAL DO PLAN CONCELLOS 2018

Acta do Órgano de Selección para a selección de persoal do Plan Concellos 2018: ASISTENTES: PRESIDENTE: D. Manuel Sineiro Galiñanes VOGAL:  Dª  María Parada Portas SECRETARIO:  D. Antonio Padin Torres No  Salón de Plenos do Concello de Cambados, reúnense en primeira convocatoria os membros do tribunal  citados mais arriba, co obxecto de constituir o tribunal […]