PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2018 – PUBLICACIÓN ADDENDA MODIFICACIÓN CONVENIO PLAZA DE ABASTOS

Resolución de 28 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Arquitectura, Vivenda e Solo, pola que se publica a Addenda de modificación ao Convenio de colaboración coa Xunta de Galicia e o Concello de Cambados (Pontevedra), para a realización e financiación das obras de remodelación da Plaza de Abastos e Lonxa Vella. Publicado en: […]

MARZO 2018 – Resolución de recursos de reposición contra a aprobación das Bases e Convocatoria para a integración de auxiliares da policía local e interinos no Corpo da Policía Local de Cambados

Anuncio de notificación de 2 de marzo de 2018 en procedemento Resolución de recursos de reposición contra a aprobación das Bases e Convocatoria para a integración de auxiliares da policía local e interinos no Corpo da Policía Local de Cambados. PDF (BOE-N-2018-183511 – 1 pág. – 217 KB)