PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2018 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DA APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DE DISTINTAS ORDENANZAS FISCAIS

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DE DIVERSAS ORDENANZAS FISCAIS DO CONCELLO DE CAMBADOS En sesión ordinaria de Pleno do Concello de Cambados, celebrada en data 25 de xaneiro de 2018, adoptouse o acordo de aprobación provisional de modificación das seguintes ordenanzas fiscais: • Modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles. • Modificación da ordenanza fiscal […]