PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2018 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN 8-3-18

No enlace que se xunta, únese a Acta da Mesa de Contratación celebrada no día de hoxe, 8 de marzo de 2018, no que se deu conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas incursas en baixa desproporcionada, presentadas polas empresas que tomaron parte na licitación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA DE BAIXA TENSIÓN […]

MARZO 2018 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRAS. DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)

Adxudicado inicialmente á empresa Fontefría, S.L.U., o contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO),  procedeuse á Resolución do mesmo, por Decreto desta Alcaldía 2018-0093, data 27/02/2018, solicitándose a presentación de documentación previa á adxudicación á empresa que presentou a seguinte mellor oferta. Por Resolución desta […]