PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2018 – CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN. SOTERRAMENTO LIÑA B.T. NA RÚA REAL.

MARZO 2018 – CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN. SOTERRAMENTO LIÑA B.T. NA RÚA REAL.

Pola presente convócase aos membros da MESA DE CONTRATACIÓN, para o vindeiro día 8 de marzo de 2018 (xoves), ás 14.00 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, en relación co expediente de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL (CAMBADOS)”, co seguinte

ORDE DO DÍA:

 ÚNICO.- Dar conta do informe do Técnico Municipal á xustificación das ofertas en baixa  desproporcionada presentada polas empresas e, se procede, formular proposta de adxudicación do contrato.

En Cambados, a 7 de marzo de 2018.