PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • FEBREIRO 2018 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, 19/02/2018, DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL, EN RELACIÓN COAS OBRAS DE SOTERRAMENTO LIÑA B.T. R/REAL

FEBREIRO 2018 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, 19/02/2018, DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL, EN RELACIÓN COAS OBRAS DE SOTERRAMENTO LIÑA B.T. R/REAL

En documento adxunto, insértase a Acta da Mesa de Contratación celebrada, no día de hoxe, 19 de febreiro de 2018, na que se dou conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas formuladas no procedemento de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA R/REAL”.
En Cambados, 19 de febreiro de 2018.
Servizo de Contratación

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN 19/02/18