PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • FEBREIRO 2018 – EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA XUNTA DE GALICIA

FEBREIRO 2018 – EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA XUNTA DE GALICIA

CONVOCATORIA FORMALIZACIÓN DAS ACTAS DE OCUPACIÓN

EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA
Obra: PROXECTO DE CONSTRUClÓN DO ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA PO-300 VILARIÑO-POLIGONO DO SALNÉS. P.Q. 9+310 AO 10+270. NOS CONCELLOS DE CAMBADOS e RIBADUMIA
CLAVE: PO/16/062.06
TERMO MUNICIPAL: CAMBADOS

O Servizo provincial da Axencia Galega de Infraestruturas en Pontevedra, en base ás competencias que lle confire o artigo 98 da Lei de Expropación Forzosa, do 16 de decembro de 1954, resolvou sinalar a data para proceder ao levantamento de actas de ocupación do expediente que se indica na cabeceira.

CONVOCATORIA PARA FORMALIZACION DAS ACTAS DE OCUPACION EXPTE DE EXPROPIACION FORZOSA – ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA PO-300