PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2018 – ACTA SELECCIÓN PERSOAL

Acta do Órgano de Selección para a selección de persoal docente para impartir os módulos da acción: Operacións Básicas de Restaurante e Bar. ACTA SELECCIÓN DOCENTE MODULO OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE E BAR 

FEBREIRO 2018 – EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA XUNTA DE GALICIA

CONVOCATORIA FORMALIZACIÓN DAS ACTAS DE OCUPACIÓN EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA Obra: PROXECTO DE CONSTRUClÓN DO ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA PO-300 VILARIÑO-POLIGONO DO SALNÉS. P.Q. 9+310 AO 10+270. NOS CONCELLOS DE CAMBADOS e RIBADUMIA CLAVE: PO/16/062.06 TERMO MUNICIPAL: CAMBADOS O Servizo provincial da Axencia Galega de Infraestruturas en Pontevedra, en base ás competencias que lle […]