PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2018 – ADMISIÓN E SELECCIÓN DE PROXECTOS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS

XANEIRO 2018 – ADMISIÓN E SELECCIÓN DE PROXECTOS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS

 Providencia do Concelleiro Delegado de Economía, Facenda, Comercio, Industria e Promoción Económica

Que de conformidade co disposto no Capítulo Segundo: Admisión e selección de proxectos empresariais da Ordenanza reguladora do centro de desenvolvemento local do Concello de Cambados, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 24/09/2015 e, publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o día 25/01/2016 e, visto o informe, emitido polo Técnico deste Concello, de resultados da fase de admisión de proxectos empresariais para o aluguer de locais no viveiro industrial do centro de desenvolvemento local do Concello de Cambados.

Admisión e selección de proxectos empresariais da Ordenanza reguladora do centro de desenvolvemento local do Concello de Cambados