PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2018 – ADMISIÓN E SELECCIÓN DE PROXECTOS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS

 Providencia do Concelleiro Delegado de Economía, Facenda, Comercio, Industria e Promoción Económica Que de conformidade co disposto no Capítulo Segundo: Admisión e selección de proxectos empresariais da Ordenanza reguladora do centro de desenvolvemento local do Concello de Cambados, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 24/09/2015 e, publicado o seu texto íntegro […]

XANEIRO 2018 – ANÚNCIO AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS RELACIÓN DE BENS AFECTADOS OBRAS PO-549

ANUNCIO do 29 de novembro de 2017 polo que se somete ao trámite de información pública a separata para información pública do proxecto de construción do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020: mellora da seguridade viaria no contorno do tramo de concentración de accidentes na estrada PO-549, punto quilométrico 8+000 a 9+800, de clave […]