PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2018 – PROPOSTA DE ADHESIÓN “CONCELLOS DOING BUSINESS GALICIA”

XANEIRO 2018 – PROPOSTA DE ADHESIÓN “CONCELLOS DOING BUSINESS GALICIA”

Visto o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para establecer un marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e as diferentes administracións locais de Galicia, de xeito que poidan implicarse de maneira directa no fomento da implantación e fixación de empresas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a posta en marcha da iniciativa “Concellos Doing Business Galicia”, dentro do cal as Entidades Locais poderán asinar a súa adhesión ao convenio.

Solicitada a adhesión por parte do Concelleiro de Economía e Facenda ao Pleno do Concello de Cambados e que tome os seguinte acordo

 Texto do Protocolo

 Addenda ao Protocolo

ADHESION PROTOCOLO DOING BUSINESS GALICIA