PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2018 – COBRANZA TAXA CONSERVATORIO DE MÚSICA 2T 2017-18

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos TAXA CONSERVATORIO DE MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2017/2018 o seguinte: Durante o prazo comprendido […]

XANEIRO 2018- COBRANZA TAXA ESCOLA DE MÚSICA 2T 2017-18

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos TAXA ESCOLA DE MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2017/2018 o seguinte: Durante o prazo […]