PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2018 – ADMISIÓN E SELECCIÓN DE PROXECTOS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS

 Providencia do Concelleiro Delegado de Economía, Facenda, Comercio, Industria e Promoción Económica Que de conformidade co disposto no Capítulo Segundo: Admisión e selección de proxectos empresariais da Ordenanza reguladora do centro de desenvolvemento local do Concello de Cambados, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 24/09/2015 e, publicado o seu texto íntegro […]

XANEIRO 2018 – ANÚNCIO AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS RELACIÓN DE BENS AFECTADOS OBRAS PO-549

ANUNCIO do 29 de novembro de 2017 polo que se somete ao trámite de información pública a separata para información pública do proxecto de construción do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020: mellora da seguridade viaria no contorno do tramo de concentración de accidentes na estrada PO-549, punto quilométrico 8+000 a 9+800, de clave […]

XANEIRO 2018 – ANUNCIO OFERTA DE EMPREGO PUBLICO

ANUNCIO Asunto: CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL DOCENTE PARA A IMPARTICIÓN DE CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE. Con data de 29 de xaneiro de 2018 a Alcaldesa do Concello de Cambados, mediante resolución, acordou por avocación aprobar as Bases e a convocatoria para a contratación de persoal docente para impartir o módulo da acción: […]

XANEIRO 2018 – BASES CONCURSOS ENTROIDO

Aprobadas as Bases dos premios do Entroido 2018 e publicadas as mesmas no portal de transparencia, ábrese o prazo de inscrición para participar nos concursos. O prazo de inscrición será dende o luns 29 de xaneiro e ata o luns 5 de febreiro. As solicitudes recolleranse na biblioteca municipal Luís Rei de luns a venres […]

XANEIRO 2018 – ACORDO DE GOBERNO ANTE OS ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO DE 2018

Acordo de Goberno ante os Orzamentos Xerais do Estado do 2018 EN REPRESENTACION DE CCOO DE GALICIA- REM_ MOCION EN RELACION ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA 2018

XANEIRO 2018 – MOCION PARA SOLICITAR MEDIDAS PARA EVITAR OU LIMITAR OS CORTES PRODUCIDOS NO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CADA VEZ QUE SE PRODUCE UN TEMPORAL

O pasado mes de decembro e novembro producíronse en Galicia temporais de intensidade media que estaban previstos polos institutos de metereoloxía. Como consecuencia dos mesmos, moitas instalacións de distribución eléctrica ao longo do país sufriron incidencias que deixaron sen servizo a moitas persoas durante horas, no caso de Cambados foron máis de 5.000 usuarios no […]

XANEIRO 2018 – CONVENIO DELEGACION PROCESOS SELECTIVOS POLICIA LOCAL

Moción do grupo municipal do Partido Popular sobre a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da  convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de policía local e as prazas de auxiliares de policía local MOC_ REFERENTE A ASUNCION POLA ADMIN. XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA […]

XANEIRO 2018 – ACORDO DE GOBERNO SOBRE A IMPORTANCIA DO SECTOR DO MAR

Acordo de goberno sobre a importancia do sector do mar de Arousa na Economía Local MOCION SOBRE A IMPORTANCIA DO SECTOR DO MAR DE AROUSA NA ECONOMIA LOCAL

XANEIRO 2018 – ACORDO DE GOBERNO PARA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES

Visto o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para establecer un marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e as diferentes administracións locais de Galicia, de xeito que poidan implicarse de maneira directa no fomento da implantación e fixación de empresas no territorio […]

XANEIRO 2018 – ACORDO DE GOBERNO PARA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

Visto o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para establecer un marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e as diferentes administracións locais de Galicia, de xeito que poidan implicarse de maneira directa no fomento da implantación e fixación de empresas no territorio […]