PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2017 – SOLICITUDE AUTORIZACIÓN PARA OBRAS E CAMIÑOS CONCENTRACIÓN PARCELARIA

DECEMBRO 2017 – SOLICITUDE AUTORIZACIÓN PARA OBRAS E CAMIÑOS CONCENTRACIÓN PARCELARIA

Expediente: Solicitude autorización obras para camiños concentración parcelaria
da parroquia de Oubiha no Concello de Cambados, (Pontevedra).
Solicitante: Sewizo de Infraestruturas Agrarias
Asunto: Información pública
Información Pública da solicitude presentada por Servizo de Infraestruturas Agrarias para a súa exposición ó público no de anuncios dese concello por un prazo de vinte (20) dias, contados a partir da sua publicación no Boletin Oficial da provincia e a admisión de reclamacións durante o mesmo periodo.
O mesmo tempo solicítolle que pasado o prezo de exposición ó público dispoña a remisión a este Servizo Territorial de Augas de Galicia do citado anuncio acompañado da certificación da exposición na que se deberá facer constar se hauba ou non reclamacións.

SOLICITUD DE AUTORIZACION OBRAS PARA CAMIÑOS CONCENTRACION PARCELARIA OUBIÑA (EXPTE. DH.W36.5)