PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2017 – SOLICITUDE AUTORIZACIÓN PARA OBRAS E CAMIÑOS CONCENTRACIÓN PARCELARIA

Expediente: Solicitude autorización obras para camiños concentración parcelaria da parroquia de Oubiha no Concello de Cambados, (Pontevedra). Solicitante: Sewizo de Infraestruturas Agrarias Asunto: Información pública Información Pública da solicitude presentada por Servizo de Infraestruturas Agrarias para a súa exposición ó público no de anuncios dese concello por un prazo de vinte (20) dias, contados a […]