PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2017 – BASES PARA INSTALACIÓN E SERVIZOS DE TEMPORADA NO SERVIZO DE COSTAS

DOCUMENTACION SOBRE CRITERIOS A TER EN CONTA NA ELABORACION E EXPLOTACION DOS SERVIZOS DE TEMORADA, ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA E SOLICITUDE DE INFORME SOBRE AS SOLICITUDES DE OCUPACIONS TEMPORAIS DO DOMINIO PUBLICO MARITIMO ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA E SOLICITUDE DE INFORME SOBRE AS SOLICITUDES DE OCUPACIONS TEMPORAIS DO DOMINIO

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO BOE CONCURSO OFICIAL POLICÍA LOCAL

Resolución de 10 de outubro de 2017, do Concello de Cambados (Pontevedra), referente á convocatoria para prover posto de traballo polo sistema de concurso. No «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra» número 193, de 6 de outubro de 2017, publicáronse íntegramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover mediante concurso de méritos: […]