PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 21/11/2017, adxudicouse á empresa “ACEINSA SALAMANCA, S.A.“, o contrato das obras de “SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO”, por importe de 13.431,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 6.618,34€ sobre o prezo de licitación (20.049,34 €). As indicadas obras financiaranse integramente pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de […]

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 20/11/2017, adxudicouse á empresa “FONTEFRÍA, S.L.U.”, o contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)”, por importe de 16.629,68 € (Ive incluído), cunha baixa de 7.593,05 € sobre o prezo de licitación 24.222,73 € (Ive incluído). A indicada obra financiase pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017. […]