PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS OCUPACIÓN POR EXPROPIACIÓN FORZOSA URXENTE

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS OCUPACIÓN POR EXPROPIACIÓN FORZOSA URXENTE

Expediente: Proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na PO-300, Vilariño-polígono do Salnés, punto quilométrico 9+310-10+270. nos concellos de Cambados e Ribadumia
Clave: PO/16/062.06
Termos Municipaís: Cambados e Ribadumia.

Rogolle a Vde.  que teña a ben facer público, no taboleiro de Anuncios de ese Concello, o contido do adxunto anuncia-relaci0n referente o levantamento de Actas Previas Ocupación -trámite de urxencia-. dos bens e dereitos afectados nese termo municipal por expropiación forzosa urxente, necesario para dispor dos terreos que han de ocupar as obras do proxecto de construción da obra do itinerario peonil e ciclista na PO-300, do Salnés, punto quilométrico 9+310-10+270. nos concellos de Cambados e Ribadumia, (PO/16/062.06).

REMISION DO ANUNCIO PARA O LEVANTAMENTO AS ACTAS PREVIAS, EXPTE.