PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS OCUPACIÓN POR EXPROPIACIÓN FORZOSA URXENTE

Expediente: Proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na PO-300, Vilariño-polígono do Salnés, punto quilométrico 9+310-10+270. nos concellos de Cambados e Ribadumia Clave: PO/16/062.06 Termos Municipaís: Cambados e Ribadumia. Rogolle a Vde.  que teña a ben facer público, no taboleiro de Anuncios de ese Concello, o contido do adxunto anuncia-relaci0n referente o levantamento de Actas […]