PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2017 – OFERTA DE EMPREGO

O Concello, presentou unha oferta no Servicio Público de Emprego para cubrir unha plaza vacante por cese da titular e dentro do Plan de Conservación subvencionado pola Excma. Deputación Limpadora, para instalacións deportivas. Xornada de 25 horas semanais con posibilidade de traballo en fin de semana. Duracion do contrato, ata finais de ano. OFERTA DE […]

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN SUBMINISTRO

Por Resolución desta Alcaldía, de data 6/11/2017, adxudicouse o subministro para a “ADQUISICIÓN DE DÚAS MOTOCICLETAS PARA A POLICÍA LOCAL PARA TAREFAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL E ESPAZO AMBIENTAL”, adxudicada á empresa “ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L.“, por importe de 17.999,62 €; de Ive a cantidade de 3.779,92 €, totalizando un importe de 21.779,54 €. O investimento atópase […]