PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2017 – ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 13/11/2017, adxudicouse á empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, o contrato menor das obras de “PARQUE INFANTIL EN BELECO”, por importe de 26.215,36 € (Ive incluído), cunha baixa de 8.784,64 € sobre o prezo de licitación 35.000,00 € (Ive incluído). As obras atópanse financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017. O […]

NOVEMBRO 2017 – ACTA SELECCIÓN PERSOAL DOCENTE MODULOS ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

ACTA SELECCION PERSOAL DOCENTE MODULOS ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO Selección de persoal docente para impartir os módulos da acción: Atención sociosanitaria a persoas no domicilio. De conformidade co previsto nas bases do proceso selectivo para contratar persoal docente para impartir os módulos da acción: Atención sociosanitaria a persoas no domicilio RESOLVO publicar a […]