PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2017 – FORMALIZACIÓN CONTRATO OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA E DOTACIÓN DE BEIRARRÚAS NO LUGAR DE BURGÁNS VILARIÑO

ANUNCIO Por resolución da Alcaldía do 18/08/2017 (Decreto n.º 2017-159), adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA CAPA RODADURA E DOTACIÓN BEIRARRÚAS EN BURGÁNS (VILARIÑO)”, incluídas no PC2016. Publícase a súa formalización en cumprimento do establecido no artigo 154.2 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, […]

NOVEMBRO 2017 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS DO POLÍGONO DE O SALNÉS–CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA

ANUNCIO CONCELLO DE CAMBADOS Por resolución da Alcaldía do 19 de outubro de 2017 (Decreto núm. 2017-0304), adxudicouse o contrato das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS–CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA” subvencionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. Publícase a súa formalización en cumprimento do establecido no artigo […]