PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2017 – CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL DOCENTE PARA A IMPARTICIÓN DE CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE

NOVEMBRO 2017 – CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL DOCENTE PARA A IMPARTICIÓN DE CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE

Bases e convocatoria para a contratación de persoal docente para impartir o curso de atención sociosanitaria a persoas no domicilio.

Presentación de solicitudes, data e horario: Instancia dirixida á Alcaldesa, durante o prazo de 5 días naturais en modelo que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio en horario de 9,00 a 14,00 horas. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Bases e convocatoria: Pódense consultar na Secretaría Xeral do Concello, e no portal de transparencia

DECRETO 2017-0336 [DECRETO DA ALCALDÍA aprobando bases curso AFD]

DECRETO 2017-0344 [Designación membros tribunal AFD]

ANEXO I