PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Pola empresa EDECO ENERGÍAS, S.L., finalizáronse as obras de “DOTACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA AO EDIFICIO DE SERVIZOS MUNICIPAIS NA RÚA OURENSE”, que ascenderon a un total importe de 42.592,00 € (Ive engadido) e “DOTACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA AO EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL NA RÚA SAN FRANCISCO”, que ascenderon a un total importe de 42.350,00 […]

NOVEMBRO 2017 – CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL DOCENTE PARA A IMPARTICIÓN DE CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE

Bases e convocatoria para a contratación de persoal docente para impartir o curso de atención sociosanitaria a persoas no domicilio. Presentación de solicitudes, data e horario: Instancia dirixida á Alcaldesa, durante o prazo de 5 días naturais en modelo que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación a contar dende o día seguinte ao da […]