PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2017 – BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ESTUDO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2017/2018

Abrese o prazo para presentar as solicitudes ata o vindeiro 27 de Novembro  Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local do 04.10.2017, pola que se aproban as Bases reguladoras da convocatoria de axudas para o estudo e o transporte do Concello de Cambados 2017/2018 BDNS(Identif.):367654 De acordo co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a […]