PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2017 – ANÚNCIO CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

ANUNCIO do 4 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai publico o informe de impacto ambiental sobre o proxecto da prolongación da rúa Pacheca ata a confluencia coa rúa do Castro, no núcleo urbano de Cambados (Pontevedra), promovido polo concello de Cambados (expediente 2017/0085). De […]

OUTUBRO 2017 – ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Providencia da Alcaldía de data 19/10/2017, adxudicouse á empresa “MARCONSA, S.L.”, o contrato das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA”, por importe de 154.619,57 € (Ive incluído), cunha baixa de 18.120,43 € sobre o prezo de licitación 172.740,00 € (Ive incluído). As obras fináncianse con cargo á subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego […]