PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OCTUBRE 2017 – RESOLUCION DE AVALIACION DE IMPACTO AMBIENTAL

OCTUBRE 2017 – RESOLUCION DE AVALIACION DE IMPACTO AMBIENTAL

PROXECTO: PROLONGACION DA RUA PACHECA ATA CONFLUENCIA COA RUA DO CASTRO
Asunto: remisión da resolución de avaliación de impacto ambiental

Proxecto: prolongación da rúa Pacheca ata a confluencia coa rúa do Castro.

Promotor: concello de Cambados.

Localización: concello de Cambados (Pontevedra)

Clave: 2017/0085

Logo da súa solicitude en relación ao proxecto arriba indicado, remíreselle unha copia compulsada da resolución sobre a avaliación de impacto ambiental
simplificada realizada (informe de impacto ambiental). O informe de impacto ambiental poderán atopalo tamén na páxina web da Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio e, nos próximos días, publicarase un anuncio deste no Diario Oficial de Galicia (DOG).

AVALIACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA DO”PROXECTO PARA A PROLONGACIÓN DE A RÚA A PACHECA ATA A CONFUENCIA CA RÚA DO CASTRO, NO NÚCLEO URBANO DE CAMBADOS.”

IMPACTO AMBIENTAL PROXECTO DE PROLONGACION DA RUA PACHECA ATA CONFLUENCIA COA RUA DO CASTRO