PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2017 – AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2017/2018,

CONCELLO DE CAMBADOS.- ANUNCIO A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 04.10.2017, acordou aprobar as BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2017/2018, faise público o seu texto íntegro que é do seguinte tenor literal: BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO […]