PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2017 – APROBACIÓN CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS PARA A COBERTURA MEDINATE SISTEMA DE MOBILIDADE, DUNHA VACANTE DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL

BASES REGULADORAS PARA A COBERTURA, MEDIANTE SISTEMA DE MOBILIDADE, DUNHA VACANTE DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE CAMBADOS Por Resolución de Alcaldía de data 15 de setembro do 2017 aprobáronse as seguintes bases reguladoras para a cobertura, mediante sistema de mobilidade, dunha vacante de Oficial de Policía Local do Concello de Cambados. BASES […]