PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2017 – AUGAS DE GALICIA – ANUNCIO EXPTE. DH.A36.54722 

AUGAS DE GALICIA- ANUNCIO EXPTE. DH.A36.54722 SERVIZO TERRITORIAL DA ZONA SUR DE AUGAS DE GALICIA ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Alberto Amil Chaves, con DNI 76869739J, solicita de Augas de Galicia un caudal de 1842,36 m3/ano de augas procedente dun pozo no lugar da Telleira de Abaixo, parroquia de Vilariño, Concello de Cambados (Pontevedra), con destino […]

OUTUBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Rematada esta semana a dotación do subministro para a “RENOVACIÓN E ADAPTACIÓN AO REGULAMENTO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA R.D. 1890/2008 DA ILUMINACIÓN PÚBLICA DA AVENIDA DE CASTRELO NO CONCELLO DE CAMBADOS”, subvencionada ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), foi executada pola empresa “TECNOLOGÍA GALLEGA DE MANTENIMIENTO […]