PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2017 – ANUNCIO LICITACIÓN PARA A CONSTRUCCIÓN DUN PARQUE INFANTIL EN BELECO

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “PARQUE INFANTIL EN BELECO”. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 13 de outubro de 2017 (venres), en horario […]

SETEMBRO 2017- ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, CELEBRADA O 22/09/2017, APERTURA SOBRES B) E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN

En arquivo adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o pasado venres, día 22 de setembro de 2017, na que se procedeu a apertura dos SOBRES B) e á formulación de proposta de adxudicación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CAMBADOS-RIBADUMIA“,  a favor da empresa MARCONSA, S.L. […]