PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2017- DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CAMBADOS-RIBADUMIA

SETEMBRO 2017- DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CAMBADOS-RIBADUMIA

En arquivo adxunto publícase a Acta da Mesa de Contratación, celebrada na mañá de hoxe, día 18/09/2017, ás 13.30 horas, relativas ao expediente de contratación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CAMBADOS-RIBADUMIA”, na que se aperturaron os sobres A) e se resolveu admitir á licitación a tódalas empresas participantes no procedemento.

Así mesmo quedan convocadas tódalas empresas para a apertura dos SOBRES B), para o vindeiro venres, día 22/09/2017, ás 13.30 horas, no Salón de Sesións da Casa Consistorial.

En Cambados, 18 de setembro de 2017, a Secretaria da Mesa de Contratación.