PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2017 – ADECUACIÓN DO QUIOSCO DE TORRADO

SETEMBRO 2017 – ADECUACIÓN DO QUIOSCO DE TORRADO

Nos enlaces que se xuntan publícanse os documentos relativos á apertura dos SOBRES A) Documentación Xeral e SOBRES B) Oferta económica das empresas que concorreron á licitación do contrato menor das obras de “ADECUACIÓN DO QUIOSCO DE TORRADO“, e o informe do Técnico Municipal no que se valoran as ofertas económicas e se formula proposta de adxudicación a favor da empresa “CONSTRUCCIONES 3 TORRES 2010, S.L.”

Cambados, 11 de setembro de 2017. Servizo de Contratación.