PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2017 – LISTAXE PROVISIONAL PROCESO SELECCIÓN DO PERSOAL E DE TRABALLADORES-PARTICIPANTES OBRADOIRO

Actas do órgano de selección e baremos para a contratación temporal de persoal para o Proceso de Selección do persoal directivo, docente, persoal de apoio e de Traballadores-Participantes do Obradoiro de Emprego “Renovación urbana e medioambiental Cambados, Cidade Europea do Viño”. LISTADO PROVISIONAL OBRADOIRO DE EMPREGO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO LISTADO PROVISIONAL OBRADOIRO […]

SETEMBRO 2017- DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CAMBADOS-RIBADUMIA

En arquivo adxunto publícase a Acta da Mesa de Contratación, celebrada na mañá de hoxe, día 18/09/2017, ás 13.30 horas, relativas ao expediente de contratación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CAMBADOS-RIBADUMIA”, na que se aperturaron os sobres A) e se resolveu admitir á licitación a tódalas empresas participantes […]

SETEMBRO 2017 – ADECUACIÓN DO QUIOSCO DE TORRADO

Nos enlaces que se xuntan publícanse os documentos relativos á apertura dos SOBRES A) Documentación Xeral e SOBRES B) Oferta económica das empresas que concorreron á licitación do contrato menor das obras de “ADECUACIÓN DO QUIOSCO DE TORRADO“, e o informe do Técnico Municipal no que se valoran as ofertas económicas e se formula proposta […]