PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2017 – RELACIÓN GASTOS E INGRESOS FESTA DO ALBARIÑO

Atendendo ao compromiso asumido de transparencia polo Goberno de Cambados de facer públicos as facturas de gastos e ingresos da celebración da LXV Festa do Albariño, xúntanse a continuación os arquivos co desglose de gastos das facturas aprobadas a día de hoxe, ademais dos gastos e facturas das anteriores edicións de maneira que se poidan […]