PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2017 – EXPOSICIÓN PÚBLICA AUGAS DE GALICIA VIV. UNIF. VILARIÑO

SERVIZO TERRITORIAL DE AUCAS DE GALICIA INFORMACIÓN PÚBLICA ANUNCIO Julio José Chaves Fernández solicita de Augas de Galicia co CIF: Q1500378C, a autorización de obras no lugar de Quintáns, parroquia de Vilariño (Santo Adrián), Concello de Cambados  (Pontevedra). O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 52 do […]