PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2017 – EXPOSICIÓN PÚBLICA AUGAS DE GALICIA VIV. UNIF. CASTRELO

SERVIZO TERRITORIAL DE AUCAS DE GALICIA INFORMACIÓN PÚBLICA ANUNCIO Mª  Gardenia Otero Cores solicita de Augas de Galicia a legalización de obras no lugar de Baltar, parroquia de Castrelo (Santa Cruz), Concello de Cambados (Pontevedra). O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art, 52 do Regulamento do dominio […]