PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2017 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DE ACORDO INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR SANIDADE

SETEMBRO 2017 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DE ACORDO INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR SANIDADE

Achega a Consellería de Sanidade para a súa exposición no taboleiro de anuncios dese concello, a cédula de notificación do acordo de inicio do expediente sancionador núm 2017296AL-PO, incoado a Elisardo del Rio Cores, como titular do establecemento El Rincón de Manuela, e con enderezo na rúa Pontevedra núm. 4 20 D, de Cambados, despois de acordo por dúas veces no último enderezo coñecido.

Todo de conformidade co dlsposto no artígo 44 da Lei 332015, do 1 de Outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, para os efectos do disposto no artigo 40 da Lei 39/2015. Durante un prazo de 15 días hábiles.

Notificación do acordo de inicio do expediente sancionador núm. 2017296AL-PO