PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2017 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DE ACORDO INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR SANIDADE

Achega a Consellería de Sanidade para a súa exposición no taboleiro de anuncios dese concello, a cédula de notificación do acordo de inicio do expediente sancionador núm 2017296AL-PO, incoado a Elisardo del Rio Cores, como titular do establecemento El Rincón de Manuela, e con enderezo na rúa Pontevedra núm. 4 20 D, de Cambados, despois […]