PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2017

ANUNCIO LICITACIÓN DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO) Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)“. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán […]

SETEMBRO 2017 – ORZAMENTO XERAL 2017

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de setembro de 2017, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2017. Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral […]

SETEMBRO 2017- ANUNCIO LICITACIÓN DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)“. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día […]

SETEMBRO 2017 – ANUNCIO LICITACIÓN PARA A CONSTRUCCIÓN DUN PARQUE INFANTIL EN BELECO

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “PARQUE INFANTIL EN BELECO”. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 13 de outubro de 2017 (venres), en horario […]

SETEMBRO 2017- ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, CELEBRADA O 22/09/2017, APERTURA SOBRES B) E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN

En arquivo adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o pasado venres, día 22 de setembro de 2017, na que se procedeu a apertura dos SOBRES B) e á formulación de proposta de adxudicación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CAMBADOS-RIBADUMIA“,  a favor da empresa MARCONSA, S.L. […]

SETEMBRO 2017 – PRESENTACIÓN DO PROXECTO DE REFORMA DA PISCINA

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, presentou esta mañá en Cambados o proxecto de reforma da piscina municipal. As obras consistirán no cambio da cuberta e redundarán nunha mellora da climatización das instalacións e un notable cambio estético. A cúpula que actualmente cobre o vaso será retirada e no seu lugar levantarase unha […]

SETEMBRO 2017 – SELECCIÓN ALUMNADO-TRABALLADOR PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO

Actas do órgano de selección para a contratación temporal de persoal para o Proceso de Selección de Traballadores-Participantes do Obradoiro de Emprego “Renovación urbana e medioambiental Cambados, Cidade Europea do Viño”. LISTADO SELECCIÓN ALUMNADO-TRABALLADOR OBRADOIRO DE EMPREGO

SETEMBRO 2017 – ANUNCIO LICITACIÓN DE OBRAS DOTACIÓN CALDEIRA DE BIOMASA PARA O EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL RÚA SAN OURENSE

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE CALDEIRAS BIOMASA PARA O EDIFICIO DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS DA RÚA OURENSE”. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día […]

SETEMBRO 2017 – ANUNCIO LICITACIÓN DE OBRAS DOTACIÓN CALDEIRA DE BIOMASA PARA O EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL RÚA SAN FRANCISCO

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE CALDEIRAS BIOMASA PARA O EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL RÚA SAN FRANCISCO“. Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día […]

SETEMBRO 2017 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolución desta Alcaldía de data 21/09/2017, adxudicouse á empresa “CONSTRUCCIONES 3 TORRES 2010, S.L.”, o contrato menor das obras de “ADECUACIÓN DO QUIOSCO DO PAZO DE TORRADO”, por importe de 13.790,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 6.210,00 € sobre o prezo de licitación 20.000,00 € (Ive incluído).A indicada obra finánciase pola Excma. Deputación […]