PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2017

LICITACIÓN DE OBRAS Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de “MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS NA RÚA BIMBIO”.Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 21 de agosto de 2017 […]