PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2016

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DE DIVERSAS ORDENANZAS FISCAIS RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA APROBATORIA DO PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS MUNICIPAL DESAFECTACIÓN DA SUPERFICIE DUNS 288 METROS CUADRADOS, CORRESPONDENTE A PARCELA UBICADA NA ZONA DE O POMBAL, COMPRENDIDA APROXIMADAMENTE ENTRE OS VÉRTICES 143 Y 144, DO DESLINDE NO TÉRMINO MUNICIAL DE CAMBADOS E PLANOS ZONA DESAFECTACION COSTAS […]