PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2016

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO ANUNCIO MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA TAXA POR ENSINANZAS ESPECIAIS ACTA SELECCION PERSOAL MONITOR CULTURA E TURISMO APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA “TAXA TERRAZAS” BAREMO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO DOS OBRADOIROS DE EMPREGO ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN “INSTALACIÓN DE CARPAS E STANDS GASTRONÓMICOS NO LATERAL DO PASEO DE A CALZADA DURANTE […]